×

Put your health first

FIND OUT MORE

Stawiaj swoje zdrowie na pierwszym miejscu

Zapisz się na mammografię skryningową

Co to jest mammografia skryningowa?

Mammografia skryningowa przedstawia zdjęcie rentgenowskie piersi. Mammografie skryningowe mogą stwierdzić obecność zmian nowotworowych, które są zbyt małe, aby je zobaczyć lub wyczuć. Obecnie większa liczba kobiet ma szansę przeżycia dzięki wczesnemu wykryciu i lepszym metodom leczenia nowotworów piersi.

Breast screens on monitors

Czy jestem w grupie ryzyka?

BSV 1 in 7 Women Graphic Blue Dec2019 V11 na 7 kobiet otrzyma diagnozę raka piersi w Stanie Victoria.

familyWiększość kobiet z rakiem piersi nie pochodzi z rodzin, w których wcześniej występowały tego typu choroby.

50 plusNajwiększym ryzykiem zachorowania na raka piersi jest wiek.

Czy mammografia skryningowa jest dla mnie?

Wczesne wykrycie raka piersi ratuje życie

Czy jesteś w przedziale wiekowym między 50 i 74 rokiem życia?

Mammografię skryningową należy przeprowadzać co dwa lata.

Czy jesteś w wieku około 40 lat czy ponad 75 lat?

Skontaktuj się z lekarzem celem uzyskania informacji, czy mammografia skryningowa jest dla ciebie odpowiednia.

Czy nie ukończyłaś jeszcze 40 lat?

Mammografie skryningowe u kobiet, które nie ukończyły 40 lat, nie przynoszą efektów.

Mammografia skryningowa

breastscreening is free

jest bezpłatna

Breast screening takes about 10 minutestrwa około 10 minut

Breast screening doesn’t need a doctor’s referral

nie wymaga 

skierowania lekarza

Breast screening is provided by female radiographers

jest przeprowadzana przez 

kobiety zajmujące się radiologią

Breast screening is available at a clinic near you

jest dostępna w klinice blisko ciebie w 

całym Stanie Victoria

Dbaj o swoje piersi

Poznaj normalny wygląd swoich piersi. Odwiedź lekarza, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nietypowe zmiany.

Zapytaj lekarza o ryzyko wystąpienia raka piersi i potrzebę badań skryningowych.


Download:


Prowadzone przez kobiety dla kobiet

TTY 13 36 77 jeżeli występują problemy ze słuchem lub mową.

Rejestracji dokonaj na stronie internetowej - breastscreen.org.au lub zadzwoń pod nr tel. 13 20 50