Put your health first

Đặt sức khỏe của quý vị lên hàng đầu

Làm hẹn để chụp hình vú cho quý vị

Chụp quang tuyến vú là gì?

Hình quang tuyến vú là hình vú được chụp bằng tia X (phim nhũ ảnh). Hình chụp quang tuyến vú giúp phát hiện những khối ung thư quá nhỏ không thể thấy hoặc cảm nhận được. Nhờ phát hiện sớm và có phương pháp trị liệu tốt hơn mà ngày nay nhiều phụ nữ bị ung thư vú được cứu sống.

Nanganganib ba ako?

1 trong số 7 phụ nữ tại Tiểu bang Victoria sẽ bị ung thư vú vào một giai đoạn nào đó trong cuộc đời.

 

family

Hầu hết trong gia đình của những phụ nữ bị ung thư vú không ai bị bệnh này.

 

 

50 plus

Tuổi tác là nhân tố quan trọng nhất đưa đến nguy cơ bị bệnh ung thư vú.

 

Tôi có cần đi chụp hình vú không?

Phát hiện sớm giúp giữ được mạng sống

Trong hạn tuổi từ 50-74?

Quý vị nên đi chụp hình mỗi hai năm một lần.

Trong hạn tuổi từ 40 đến 49 hoặc trên 75?

Hãy hỏi bác sĩ của mình để xem quý vị có nên chụp hình vú hay không.

Dưới 40?

Việc chụp hình vú không có hiệu quả cho phụ nữ dưới 40 tuổi.

Ang pagsusuri sa suso

breastscreening is free

miễn phí

  

Breast screening is provided by female radiographers

do các nữ chuyên viên chụp quang tuyến phụ trách

 

 

Breast screening takes about 10 minutes

mất chừng 10 phút

Breast screening is available at a clinic near you

tại một phòng chụp gần nơi nào quý vị ở, trên toàn Tiểu bang Victoria

 

 

Breast screening doesn’t need a doctor’s referral

không cần

giấy giới thiệu của bác sĩ

 

Biết về tình trạng vú của mình

Để ý để biết dáng vẻ bình thường và sờ nắn vú của quý vị. Đi cho bác sĩ khám nếu quý vị nhận ra những thay đổi bất thường.

Hỏi bác sĩ về nguy cơ bị ung thư vú của quý vị và có cần phải đi chụp quang tuyến vú hay không.


Do phụ nữ điều hành, phục vụ cho phụ nữ

TTY 13 36 77 nếu quý vị có trở ngại về thính lực và phát âm

Làm hẹn qua trang mạng breastscreen.org.au hoặc gọi số 13 20 50