Put your health first

Stavite svoje zdravlje na prvo mjesto

Zakažite snimanje dojki

Šta je snimanje dojki?


Snimanje dojki (mamografija) je rentegensko slikanje dojki. Snimanjem dojki može se pronaći rak koji je premali da bi se mogao vidjeti ili opipati. Više žena danas preživi rak dojke zahvaljujući ranom otkrivanju i boljem liječenju.

§Prijeti li meni opasnost?

 
1 in 7 žena u Viktoriji će se tokom života suočiti s rakom dojke.

family

Kod većine žena koje imaju rak dojke nema pojave te bolesti u porodici.

50 plus

Starost je najveći faktor rizika za nastanak raka dojke.

Rano otkrivanje spašava živote.

Jeste li u dobi od 50-74 godine?

Trebali biste ići na snimanje svake dvije godine.

Jeste li u 40-im godinama ili stariji od 75 godina?

Porazgovarajte s ljekarom da utvrdite da li je vama potrebno snimanje dojki.

Ispod 40 godina starosti?

Snimanje dojki nije efikasno za žene ispod 40 godina.

breastscreening is free

je besplatno.

Breast screening is provided by female radiographers

snimanje obavljaju žene radiografi

Breast screening takes about 10 minutes

traje oko 10 minuta.

Breast screening is available at a clinic near youdostupno je na klinici blizu vas po cijeloj Viktoriji

Breast screening doesn’t need a doctor’s referral

nije potrebna ljekarska uputnica

Budite svjesni svojih dojki

Upoznajte kakav je normalan izgled vaših dojki. Otiđite kod ljekara ako primijetite bilo kakvu neuobičajenu promjenu.

Pitajte ljekara kakav vam prijeti rizik od raka dojke i da li je potrebno snimanje.

Vode ga žene, za žene

TTY 13 36 77 ako imate poteškoća sa sluhom ili govorom


Download:

Zakažitekod breastscreen.org.au ili nazovite 13 20 50